Condensatieketels

cpc

Haal het maximum uit uw gas.


Condensatieketels zijn op dit moment de meest efficiënte ketels op de markt. De rookgassen bevatten waterdamp. Condenserende gasketels halen extra energie door de rookgassen
af te koelen en de waterdamp te condenseren.

1/ Een hogere efficiëntie door recuperatie latente warmte.
gaswandketel De condensatieketels recupereren energie uit de rookgassen. Deze energie
is de latente warmte van de waterdamp in de rookgassen.
Bij een traditionele ketel gaat deze energie
met de rookgassen door de schoorsteen naar buiten.

2/ Ideaal in combinatie met weersafhankelijke regeling.
De condensatieketels kunnen de waterdamp uit de rookgassen het beste
condenseren, indien de retourtemperatuur van de verwarming zo laag
mogelijk is (min < 50°C). Dit kan bereikt worden met een weersafhankelijke
regeling (stookcurve en buitentemperatuurvoeler).
Pdf Junkers Verwarming