OctoPlus pelletketel

octoplus

-

Met de OctoPlus haalt u
een ware groene-energiecentrale in huis.
CO2-vrije zonne-energie in combinatie met
CO2-neutrale energie uit hout.


De OctoPlus ketel is een volgeïntegreerde energiecentrale. Het combineert zonneboiler
en pelletbrander. De warmtewisselaar is volledig in de boiler geïntegreerd.


1/ Integratie zonneboiler en pelletketel.
octoplus

De OctoPlus energiecentrale combineert een zonneboiler (monovalente boiler - 500 liter) met een pelletbrander.
De warmtewisselaar van de pelletketel is volledig geïntegreerd in de zonneboiler. Dit maakt een groot deel van de buizen overbodig, en vereenvoudigt de installatie. De ecomanager-touch sturing verzorgt zowel de sturing van de zonneboiler, de pelletbrander als de verwarmingskringen. Het 5,7" touchscreen geeft een zeer overzichtelijk beeld van de installatie.

2/ Hoogrendements pelletbrander.

De pelletbrander (10kW of 15kW) gebruikt de technologie van de "downdraft gasification". De rookgasventilator trekt de verbrandingslucht van boven naar onder door de brandstof. Deze verbrandingstechnologie resulteert in een minimum aan brandstofresten in de as, en een zeer hoog rendement. De pellets worden ook niet direct verbrand, maar eerst vergast en het verkregen gas wordt daarna verbrand. Dit resulteert in een zeer efficiënte verbranding met zeer weinig restas.

doorstroommodule

3/ Sanitair warm water.

Het sanitair warm water wordt in een doorstroommodule opgewarmd. Deze vorm van warm water bereiding is zeer hygiënisch daar er slechts een kleine hoeveelheid water permanent op temperatuur wordt gehouden.

4/ Verwarming.

De 500 liter water in de boiler wordt met zonne-energie voorverwarmd, en met de pelletbrander naverwarmd. Dit warme water wordt door de circulatiepomp rondgestuurd door de radiatoren of vloerverwarming. In de retourleiding zit een stratificatiebuis ingebouwd die ervoor zorgt dat de temperatuursgelaagdheid in de boiler maximaal gerespecteerd wordt.

Pdf OctoPlus brochure